Tajemství antioxidantů...

03/21/2018 11:07:52 Autor: Filip Grznár

Antioxidanty jsou ve skrze skvělá věc, bavíme se o látkách, které odbourávají kyslíkové radikály. Tuhle větu umí papouškovat každý průměrně gramotný člověk. Ale co ta věta znamená? Kyslíkové radikály, zní to tak mírumilovně, kyslík přece všichni dobře známe. Pravdou je, že vznik kyslíkových radikálů je přirozenou součástí každého aerobního organismu. Aerobní organismus je jakýkoliv organismus potřebující k životu kyslík. Organismus ale vedle kyslíkových radikálů vyvíjí i jejich přirozené blokátory a celý systém se tak udržuje v rovnováze. Problém je, že časem se systém opotřebovává a blokátorů je čím dál tím méně. Volné kyslíkové radikály se pak, což je přirozené pro jakoukoliv soustavu na světě, snaží dostat do rovnováhy a začnou krást elektrony. Je jim v podstatě jedno komu a kde, ale hlavně, že je mají. Tímto zběsilým honem za elektrony tak poškozují zdravé buňky našeho organismu. Vytrhávají z nich elektrony a tím z nich vytvářejí další radikály a spouštějí monstrózní řetězovou reakci. Zde nastupuje antioxidační obrana organismu, všechny zdravotnické firmy by vás rády přesvědčily, že stačí do sebe klopit vitamín E, K a beta-karoten. Protože byznys je byznys. Ovšem praxe je trochu jiná, studie prokázaly, že suplementace antioxidantů je přínosná pouze v případě předchozího deficitu. V případě nadbytku může suplementace škodit nebo v případě askorbantu nemá vliv. Askorbant – vitamín C má využitelnou hranici 200 mg/den a zbytek se jednoduše vyloučí ledvinami. Například u kuřáků, u nichž je dýchací systém velmi zatížen tabákovým kouřem a dochází k velkému vyčerpávání tokoferolu i askorbantu. Suplemetuje-li se pouze askorbant má velký vliv na snižování degradace tokoferolu i negativních vlivů. Ovšem nepůsobí proti karcinogenitě, jenže toto je výsledek studie prováděné in vitro. Nelze říci do jaké míry tento precedens funguje in vivo, tedy v těle.

Antioxidační ochrana se tedy skládá z několika částí. Jako první je určitě namístě podotknout využití kyslíku, který dýcháme. Lidské tělo se před toxicitou kyslíku chrání shlukováním buněk a balením do hlenových pouzder. Dá se tak říct, že faktickým spotřebováním kyslíku se buňky chrání. Zdá se to neuvěřitelné? Sáhli jste si někdy do krku? Ne, vážně není třeba to zkoušet, ale uvědomme si, že plíce i dýchací cesty jsou permanentně pokryté hlenem a takový suchý kašel není nic příjemného. Kyslík samozřejmě proudí celým naším tělem a zajištuje lecos, ale na druhou stranu naše tělo je dokonalý stroj na udržování jeho nízké koncentrace v sobě samém. Konečný spotřebitel kyslíku, tedy mitochondrie pracují při koncentraci 300x nižší, než je koncentrace v dýchaném vzduchu.

Další částí antioxidační ochrany v těle je superoxidmutáza, která přeměňuje kyslíkové radikály na peroxid vodíku a na ten máme spoustu jiných enzymů, které ho z těla odbourají.

Antioxidačním účinkem organismu je sekvestrace Fe a Cu z organismu coby redoxně aktivních kovů. To jsou kovy, které jsou nezbytné pro svou schopnost přijímat či odebírat jeden elektron a tím katalyzovat reakce molekulárního kyslíku. Jako vše i toto má svou temnou a světlou stránku a právě tato vlastnost může být velmi nebezpečná, pokud není moderována k tomu určenými proteiny.

Čtvrtou částí antioxidační obrany jsou již zmíněné nízkomolekulární antioxidanty, kam mimo jiné patří právě výše zmíněný tokoferol či askorbant.

A poslední zásadní částí je antioxidační stres, to je taková antioxidační interpretace rčení: „Co tě nezabije, to tě posílí.“  Malé dávky stresu nutí buňky přecházet do obraného mechanismu a ty jsou pak vůči stresu odolnější.

 

Jak vidíme je to tedy jeden velký systém a nízkomolekulární antioxidanty tvoří jen zlomek naší obrany. Naopak suplementace beta-karotenu u kuřáků, kteří jeho požíváním zlepšují svou pleť či schopnost opálení může být vyloženě nebezpečná. Studie ATBC a CARET osvětlili, že u kuřáků suplementujících beta-karoten se zvyšuje riziko rakoviny plic, protože v tom to případě se beta-karoten chová jako karcinogen. Ale proč tyto informace šířit, když beta-karoten je jedním z nejprodávanějších doplňků stravy.  No a co tedy dělat, když jsem vám prozradila, že ony zázračné tablety, džusy, doplňky stravy ani zázračné procedury v podstatě nefungují? Nebudete tomu věřit, ale stačí dodržovat základní pravidla zdravé životosprávy. Vyvážená strava, pravidelnost, dostatek zeleniny a ovoce, dodržování pitného režimu a nějaký ten zdravý pohyb. Vždyť to znáte, takže suplementujte s rozumem, a to co opravdu potřebujete.

Sportem a stravou ke zdraví a příště zdar!

 

 

Zdroj: MUDr. Jan Pláteník Ph.D., Volné radikály, antioxidanty a stárnutí [online]. Copyright © [cit. 14.03.2018]. Dostupné z: http://solen.cz/pdfs/int/2009/01/06.pdf

 

Komentáře