Informace o ochraně osobních údajů

BEZPEČNOST A OCHRANA INFORMACÍ

a. Kupující při zahájení obchodních vztahů předává prodávajícímu pouze takové své osobní a kontaktní údaje, které jsou nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech. Nakládání s osobními údaji kupujícího se řídí zák. 101/2000 Sb., zejm. § 5 odst. 2 písm. B) a odst. 6.

b. Prodávající prohlašuje, že veškerá osobní data kupujícího jsou důvěrná a jsou zpracovávána pouze za účelem uskutečnění plnění smlouvy (vyřízení objednávky) s kupujícím. Nejsou poskytována žádným třetím subjektům s výjimkou partnerů zajišťujících platební styk či dopravu (např. banky, dopravce) související s objednávkou kupujícího. Vážíme si vaší důvěry a chráníme vaše soukromá data před zneužitím.

c. Požadované údaje při objednávce či registraci

Fyzická osoba (občan) uvádí při objednávce či registraci:

* Jméno, Příjmení, titul

* Úplnou platnou poštovní adresu pro dodání

* Funkční emailovou adresu

* Číslo mobilního telefonu

Právnická fyzická osoba (podnikatel) uvádí při objednávce či registraci:

* Obchodní jméno

* Úplnou poštovní adresu pro fakturaci

* Úplnou platnou poštovní adresu pro dodání (pokud je rozdílná od adresy fakturační)

* IČ

* DIČ (pokud je plátcem DPH)

* Funkční emailovou adresu

* Funkční telefonní kontakt

d. Veškeré údaje a statistiky o nákupech, které jsou získány během provozu a je nutné je archivovat např. z důvodu reklamace, nejsou poskytovány třetím stranám.

e. Provedením objednávky zboží či registrací na webových stránkách www.gymporn.cz zákazník souhlasí s archivací a se zpracováním osobních a kontaktních údajů a dat o nákupech. Kupující tímto zároveň souhlasí s předáním informací, nutných k úspěšnému doručení objednávky přepravní společnosti, zajišťující přepravu zboží prodávajícího. Přeprava zásilek se řídí VOP daného dopravce.