Profily dopingových látek: Nandrolon dekanoát

05/02/2018 12:31:07 Autor: Filip Grznár

 

 

Charakteristika

Nandrolon dekanoát, známý také pod svým obchodním jménem Deca-Durabolin, patří bezesporu po boku Testosteronu a Methandienonu mezi tři nejužívanější anabolické steroidy vůbec (alespoň tedy v našich končinách). Samotný anabolický steroid Nandrolon je v případě Deca-Durabolinu navázán na velmi těžký ester zvaný dekanoát. Tento ester má half-life cca. 14 dní, a tak patří spolu s undecylenátem (na nějž je typicky navázán Boldenon) mezi ty opravdu nejdelší estery užité u AAS. U časových period ale ještě chvíli zůstaneme a připomeneme si i detekční dobu Nandrolonu. Právě detekční doba Nandrolon dekanoátu totiž přibližně v nultých letech tohoto století stálá za lehkým úpadkem jeho oblíbenosti (především u kontrolovaných atletů). Nandrolon má totiž enormně dlouhou detekční dobu, pohybující se okolo 18 měsíců. Každopádně s postupným, logickým odklonem od testování (alespoň tedy na kulturistických soutěžích) se Nandrolon dostává zase zpátky i do stacků závodníků.

Nandrolon dekanoát byl pod svým obchodním názvem Deca-Durabolin poprvé uveden na trh v roce 1962 firmou Orgagon. Nandrolon navázaný na velmi dlouhý ester měl na rozdíl od svého předchůdce (Nandrolon Fenylpropionát – uvedený na trh již několik roků dozadu) z hlediska praktické aplikace v medicíně mnohem větší uplatnění a podstatně lepší vlastnosti způsobené rozdílnou farmakokinetikou. Právě díky těmto aspektům se v medicíně na rozdíl od drtivé většiny ostatních AAS (až na výjimky jako Oxandrolon apod.) užívá v relativně velkém měřítku až dodnes a patří dokonce mezi hrstku preparátů, které jsou registrovány a užívány jako léčiva i v České republice.

Jeho relativní oblíbenost v medicíně ale nikdy ani zdaleka nedosáhla oblíbenosti v dopingovém prostředí, zejména v kulturistice. Nandrolon si získal popularitu jak díky kvalitnímu anabolickému potenciálu, tak především kvůli velmi slabému androgennímu působení, jenž je cca. 3x tak menší, než jakým disponuje testosteron. Aromatizace Nandrolonu na estrogen je zanedbatelná (interakce Nandrolonu s estrogenem ale nelze brát na lehkou váhu; proč, si vysvětlíme později), nicméně tento steroid patří mezi takzvané 19-nor sloučeniny, a skupina těchto látek v čele s Nandrolonem je unikátní ve svém potenciálu zvyšovat hladinu prolaktinu.

 

Nandrolon je také značně oblíben i kvůli svému vlivu na kloubní aparát. I proto je často některými uživateli v terapeutických dávkách nasazován prakticky ve všech cyklech, někdy i celoročně. Pozitivní vliv na klouby je v případě Nandrolonu víceméně nezpochybnitelný a v zásadě je pravděpodobně způsoben kombinací dvou mechanismů. V první řadě je Nandrolon mezi AAS výjimečný tím, že i v suprafyziologických dávkách pravděpodobně disponuje schopností syntetizovat kolagen II. Typu (většina AAS v čele s testosteronem má pak zcela opačný efekt, snižují syntézu kolagenu úměrně dávkování až o desítky procent).

 

V druhé řadě existuje tvrzení, že má Nandrolon schopnost zvyšovat v kloubech „podíl vody“. Toto tvrzení je v samotné podstatě nonsens a ničím jiným, než čistým broscience. Zvýšená retence vody vody by měla v praxi totiž zcela opačný efekt. Nicméně tu máme řadu zkušenosti uživatelů, kteří po nasazení Nandrolonu zažívají v problémových oblastech takřka okamžitou úlevu, která tedy v těchto konkrétních případech vylučuje mechanismus syntézy kolagenu a zlepšení kvality kloubních ploch (to je totiž relativně zdlouhavý proces). Dle dostupných informací by tento fenomén mohl být způsoben buď potenciální protizánětlivou aktivitou Nandrolonu (přece jen je Nandrolon progestin) nebo vlivem na syntézu a/nebo složení synoviální tekutiny (na kterou mají drastický vliv především některé orální preparáty a nandrolon tak přinejmenším neguje jejich negativní působení) .

Každopádně musím prohlásit, že relevantních, exaktně podpořených zdrojů je v této oblasti pro jasné závěry (jaké mechanismy se přesně na tomto pozitivním účinku podílí a do jaké míry) stále nedostatek. Na konec ještě v kontextu tohoto tématu musím zmínit jednu podstatnou věc. Nandrolon je v oblasti kloubů účinný již v terapeutických dávkách (běžná dávka je 50mg každé 2-4 týdny dle indikace), z hlediska specifik silového tréninku pak maximálně v dávkách 50mg týdně. Pokud tedy uživatel zacyklováním Nandrolonu očekává pouze pozitivní vliv na kloubní aparát, není obvykle vyšších dávek třeba. Popravdě se v otázce velmi vysokých dávek (tedy cca.200mg a více týdně) dostáváme i do určitého rozporu.

 

 

Vedlejší účinky

Nandrolon navzdory všeobecnému přesvědčení patří mezi anabolické steroidy s relativně značnými vedlejšími účinky. Největší problematické oblasti Nandrolonu se týkají prolaktinu, červených krvinek a pak především kardiovaskulárního aparátu. Jak jsem již zmínil, je Nandrolon 19-nor sloučeninou a tak disponuje schopností navyšovat prolaktin. Prolaktin Nandrolon zvyšuje u mnohých uživatelů velmi razantně a troufnu si říci, že jen málokterý uživatel se dokáže v cyklu obsahujícím více než 400mg Nandrolonu obejít bez agonistů dopaminu. Prolaktin v případě cyklů s Nandrolonem je potřeba mít vždy pod kontrolou, kromě toho, že se zvýšené koncentrace prolaktinu přímo podílí na vzniku gynekomastie, stojí i za poruchami erekce a neschopností dosáhnout orgasmu. Prolaktin je pravděpodobně jedna z příčin fenoménu zvaného jako deca-dick, jehož problematiku si probereme v následující kapitole. Zvýšené hladiny prolaktinu lze „podomácku“ úspěšně detekovat zmáčknutím bradavek. Pokud se objeví laktace, s největší pravděpodobností je prolaktin velmi zvýšen. Každopádně musím hned podotknout, že se mnohdy ani velmi vysoké hodnoty prolaktinu nemusí laktací projevovat, a samotná laktace může důsledky např. i vysokých hodnot estrogenu. U estrogenu ale ještě zůstaneme. Ano, Nandrolon sice aromatizuje na estrogen velmi málo až zanedbatelně, nesmíme ale zapomenout, že se jedná o progestin. Progestiny v těle ovlivňují chování receptorů progesteronu, které pak mají tendenci zvyšovat citlivost estrogenových receptorů na estrogen. Zvýšená citlivost estrogenových receptorů se pak může zvyšovat pravděpodobnost vzniku gynekomastie.

 

Druhým faktorem je onen zmiňovaný nárůst červených krvinek. Ten sice nebývá tak razantní jako například u cyklů s Boldenonem, každopádně je ale právě Nandrolon jedním ze steroidů, na kterém je bez pochyby potřeba monitorovat krevní obraz a náležitě se v případě velmi vysokého počtu červených krvinek chovat. V případě neřešeného vysokého počtu červených krvinek mimo jiné hrozí vznik krevních sraženin a zvyšuje se krevní tlak.

 

Nandrolon skrze přerušení osy HPTA velmi silně (v tomto ohledu je to jedna z nejsilnějších látek) potlačuje produkci testosteronu (stejně jako všechny 19-nor sloučeniny jako Trenbolon apod.). Nedostatečná externí substituce testosteronem je vedle zvýšeného prolaktinu dalším aspektem (spolu)podílejícím se na vzniku tzv. Deca-dicku. Právě díky silné supresi testosteronu uživatelé úměrně Nandrolonu dávkují i testosteron, většinou jsou voleny poměry 1:2 (500mg Testosteronu:250mg Nandrolonu); 1,5:1 apod. Podrobněji si tuto problematiku ale rozebereme v kapitole zacyklování.

 

Nakonec se dostáváme k poslednímu tématu vedlejších účinků a tím je vliv Nandrolonu na kardiovaskulární aparát. Obecně byl Nandrolon dlouhá léta brán jako ve své podstatě jeden z nejvíce „light“ injekčních preparátů vůbec. Drtivá většina uživatelů si totiž v souvislosti s Nandrolonem vzpomene především na pověstný deca-dick a menší skupina pak ještě na určitou problémovost v oblasti červených krvinek (ale většinou pouze pokud se jedná o jeho kombinace s Boldenonem). Bohužel o jeho vlivu na kardiovaskulární aparát se dlouhé roky mnoho nevědělo a teprve v poslední době se stále více objevují materiály popisující jeho (a celkově všech, především injekčních AAS) významný vliv na oběhový systém, především pak na cévy. Proč. V prvé řadě je třeba zmínit fakt, že Nandrolon negativně ovlivňuje hladiny cholesterolu, silně snižuje HDL a mírně zvyšuje koncentrace LDL. Nandrolon sice díky svému slabému androgennímu působení má vliv na stenózu cév pouze úměrně ke změnám v lipidovém profilu (které by neměly být při správných dietních opatřeních, vhodných suplementech a aerobnímu cvičení nijak podstatné), nicméně patří mezi anabolické steroidy s největším vlivem na arteriosklerózu. Nevyplatí se tudíž tento preparát podceňovat a cykly je třeba náležitě promýšlet.

 

Deca-dick

Deca-dick je v souvislosti s užíváním Nandrolonu asi nejreálnějším rizikem, s jakým se uživatelé mohou setkat. Tento negativní projev tkví v problému dosáhnout erekce, popřípadě v nemožnosti ji udržet delší dobu. Erektilní dysfunkci během zacyklování Nandrolonu lze ve většině případů předcházet. Mechanismus jejího vzniku a průběhu je totiž s největší pravděpodobností způsoben především dvěma rozdílnými faktory, popřípadě také hraje roli i jejich kombinace. V první řadě to bude nedostatečná substituce testosteronu. Nandrolon, jak jsem již zmínil výše, patří mezi AAS, s opravdu silnou schopností inhibovat testosteron. Obecně lze říct, že syntetického testosteronu by mělo být v cyklu minimálně stejné množství jako Nandrolonu, nejběžnější je však poměr cca 1,5:1, tedy např. 750Mg Testosteronu a 500mg Nandrolonu. Druhým spouštěcím mechanismem je zvýšená koncentrace prolaktinu. Nandrolon u většiny uživatelů zvyšuje hladiny prolaktinu velmi významně. Kontrolovat hladiny prolaktinu lze několika způsoby, každý bude úspěšný v závislosti na individualitě jedince. První a základní cesta je skrze estrogen. Prolaktin je v určitém směru bratrský hormon estrogenu, proto bývá obvyklé, že při zvýšených koncentracích estrogenu úměrně rostou i hladiny prolaktinu. Pokud se uživateli daří držet estrogen na nízkých hladinách, pravděpodobně se hladiny prolaktinu nebudou nijak výrazně navyšovat. Další možností je nasazení vitamínu B6, cca. v dávkách 500-600mg. Tento postup bývá obvykle dostatečný pokud je navíc kontrolován i estrogen. Mnohým ale bohužel nebudou první dva kroky stačit a poté je na místě už jen zacyklování agonistů dopaminu (pramipexol, kabergolin, bromocriptin…). Jako poslední možnost (spíše prevence zvýšení prolaktinu), která i částečně osvětluje otázku proč někteří uživatelé nemají s prolaktinem větší problémy je nasazení silných androgenů. Androgeny mají totiž tendenci obsazovat receptory prolaktinu.

Silně nedoporučuji ony základní preventivní pilíře deca-dicku podceňovat, jelikož jeho projevy bývají u Nandrolonu (na rozdíl od Trenbolonu a tren-dicku) opravdu velmi nepříjemné. Pokud se deca-dick objeví, bývá jeho průběh dosti silný a značně zdlouhavý. Uživatelé často reportují neschopnost dosáhnout erekce nebo si ji udržet po celé týdny, někdy až celé měsíce. Deca-dick se však může objevit i u jedinců, kteří zacyklují optimální poměr testosteronu a hlídají si i prolaktin. Je pravděpodobné, že katalizace erektilních dysfunkcí může být v těchto případech multifaktoriální a souviset může s interakcemi Nandrolonu s dopaminovými receptory.

 

Zacyklování

Vzhledem k dlouhému esteru, jenž má half-life cca. 2 týdny, jsou cykly s Nandrolonem veskrze velmi dlouhé a to minimálně 16 týdnů. Dosáhnutí požadovaných hladin hormonu v organismu si vyžaduje značnou časovou periodu a kratší cykly tak postrádají smysl. Jednou z variant je v prvních cca. 4 týdnech nasazení Nandrolon fenylpropionátu, který zaručí prakticky okamžitý rozběh. Frontloading není u Nandrolonu velmi častý. Nandrolon se i díky svým velmi pozitivním účinkům na pohybový aparát nasazuje typicky do objemových cyklů (v tomto kontextu hraje pomyslnou synergickou úlohu, jelikož umožňuje uživateli podávat extrémní fyzické výkony, podobně jako Boldenon uživateli umožňuje skrze navýšení apetitu přijímat více živin). Nicméně je také některými uživateli s kvalitními stravovacími protokoly a schopnými kontrolovat ženské hormony (alfa a omega v oblasti retence vody) stále častěji volen i do kvalitních objemových, někdy i do rýsovacích cyklů. Vhodné je k Nandrolonu užívat spíše dlouhé estery testosteronu, tedy ideálně enantát. Obvyklá dávka Nandrolonu je pro začátečníky cca.250-350mg týdně, pro pokročilé cvičence je to běžně 500-750mg a ti velmi pokročilí již nasazují Nandrolon v množství nad 1g týdně. Aplikovat lze vzhledem k dlouhému esteru poměrně s dlouhými prodlevami, většinou tedy 1x týdně. Jako vhodnější variantu však vidím (především v kontextu stabilnějších hladin) klasické dávkováni každé 3,5 dne, tedy typicky pondělí/čtvrtek apod.

Jak jsem již zmínil, Nandrolon si stále v drtivé většině drží post objemové látky, a proto je také obvykle kombinován s preparáty podobné pověsti. V prvé řadě to bývá Boldenon, a (pokud hraje Nandrolon hlavní anabolickou úlohu) orální preparáty jako Methandienon, Oxymetholon a Stanozolol (spíše v kvalitních light cyklech i Oxandrolon). Z hlediska injekčních preparátu pak není neobvyklé nasazení Trenbolonu. Osobně to nevidím jak problém, nicméně z osobní perspektivy vidím nasazení dvou 19-nor sloučenin do jednoho cyklu jako víceméně zbytečné. Do light cyklů bývá obvyklá i kombinace s Primobolanem.

 

Vyjádření autora

Následující text slouží výhradně k zábavným a zábavně-informativním účelům.

Autor se skrze text snaží upozornit na obrovská rizika užívání nelegálních substancí, pokouší se o eliminaci nebezpečných a zdraví ohrožujících mýtů a nepravd; především se pak snaží touto formou o přínosnou osvětu, která dle jeho nejlepšího vědomí a svědomí bude sloužit jako prevence před vážným poškozením zdraví uživatelů těchto látek.

Autor důrazně upozorňuje, že všechny nelegální substance jsou velmi nebezpečné, život ohrožující a otevřeně vyzývá čtenáře aby se za každou cenu vyhýbali jejich koupi a užívání.

Autor svými vyjádřeními v žádném případě nenabádá ke koupi, ani k užívání zmíněných látek a neposkytuje návody k jejich užívání, koupi nebo skladování. Naopak, touto cestou a výčtem všech prokázaných rizik se snaží o nutnou prevenci a pokouší se odradit naturální sportovce od užívání dopingových látek.

 

 

 

Komentáře