Profily dopingových látek: Boldenon

04/15/2018 16:32:47 Autor: Filip Grznár

 

 

Kompletní charakteristika

Boldenon je v drtivé většině anglofonních zemí známý především pod jedním ze svých obchodních názvů - Equipoise. Abychom byli konkrétnější, označuje Equipoise látku Boldenon navázanou na undecylenate ester, jenž patří mezi ty vůbec nejtěžší (nejdelší) užité estery u androgenních anabolických steroidů. Boldenon je derivátem testosteronu a jako takový s ním sdílí velmi podobný anabolický potenciál, avšak s o mnoho nižším androgenním působením (nejen proto je mnohými uživateli nazýván jako slabý testosteron). Mnoho uživatelů vzhledem ke značně totožným anabolickým vlastnostem Boldenonem do značné míry v cyklech substituuje syntetický testosteron. I s ohledem na menší androgenní působení, výrazně nižší dispozici k aromatizaci na estrogen a na pozitivní vlastnosti (které testosteron absentuje – viz.níže) se totiž Boldenon jeví jako ideální náhrada (mnohdy až zbytečně vysokých dávek) testosteronu.

 

Syntetizován byl tento olejový injekční steroid již před bezmála 70 lety a byl dokonce prvním syntetickým derivátem testosteronu vůbec. Trvalo ještě dlouhá léta, než byl k Boldenonu konečně přiřazen „vhodný“ ester, vytvořena finální sloučenina (tehdy ještě pod názvem Parenabol) a započaly první klinické studie. Bohužel si Boldenon undecylenate nikdy nenašel cestu pro masivní užití v humánní medicíně, a tak byla jeho výroba na počátku 80.let zcela zastavena a patenty na preparát využity výhradně na výrobu pro veterinární účely. Veterinární steroid určený především (ale ne výhradně) pro koně pak dostal obchodní název Equipoise.

 

Z hlediska chemické struktury je Boldenon fakticky totožný s Methandienonem. „Jedinou“ rozdílností mezi těmito dvěma preparáty je 17α-alkylace Methandienonu, což z něj technicky dělá orální Boldenon. Nejen uživatelé jsou si však vědomi ohromných rozdílností těchto dvou preparátů, a tak lze na tomto příkladu skvěle ilustrovat, jak pouze nepatrná změna, jakou je alkylace v poloze 17α, diametrálně změní vlastnosti určité látky. Boldenon se jako takový staví v žebříčku anabolického potenciálu na poměrně nízké příčky. Jak již bylo zmíněno, jeho anabolický efekt je fakticky totožný s testosteronem. Mezi jeho bonusové výhody však patří enormně snížený výskyt negativních účinků, především tedy problémů spojených s aromatizací. Jeho dalším nesporným pozitivem je vysoký vliv na apetit, který uživatelé ocení především v objemových obdobích. Boldenon pak především v dávkách 500mg a více týdně zvyšuje radikálně počet červených krvinek. Po pravdě je Boldenon jeden znejsilnějších steroidů, co se zvyšování hematokritu týče. Tato vlastnost je však dvousečnou zbraní. Navýšení počtu červených krvinek má totiž obrovský vlil jak na svalovou pumpu (a to nejen během tréninku) tak především na rozvoj „vaskularity“ – což je u většiny kulturisticky zaměřených jedinců velmi žádaný fenomén. Už při prvním nasazení Boldenonu si tak uživatelé po cyklu mnohdy odnesou nemalé množství nových žil prakticky na celém těle. Na druhou stranu ale s sebou nese velmi vysoký podíl červených krvinek i mnoho negativ, které rozebereme v kapitole negativní účinky. V neposlední řadě můžeme u Boldenonu zmínit jev, který sice není nijak podložený ale potvrzuje jej mnoho uživatelů, a to sice jeho pozitivní vliv na pokožku. A to nejen na její vzhled ale také na akné a jizvy, které po steroidním akné mnohdy uživatelům zůstávají dlouhé roky.

 

Jak jsem již zmínil výše, Boldenon díky své chemické modifikaci aromatizuje na estrogen podstatně méně než testosteron. Každopádně je potřeba mít na paměti, že se stále jedná o derivát testosteronu a dávky vyšší než 250mg týdně se bezpochyby neobejdou bez zacyklování inhibitorů aromatázy nebo antiestrogenů. V tomto konkrétním případě je jejich zacyklování důležité především z hlediska vodní retence způsobené excesivní koncentrací estrogenů. Ta totiž může mít v kombinaci s výrazným obohacením krve o červení krvinky - velmi negativní dopad na kardiovaskulární aparát.

 

Negativní účinky

Boldenon lze bezpochyby v porovnání s ostatními olejovými substancemi považovat za relativně bezpečný steroid. O jeho schopnosti aromatizovat na estrogen jsem vám již potřebné informace sdělil a vzhledem k jeho mírnému až zanedbatelnému androgennímu působení (Boldenon totiž není na rozdíl od Testosteronu 5alfa-reduktázou syntetizován na Dihydrotestosterone /DHT/, nýbrž na „slabší“ Dihydroboldenon /DHB/) pouze zmíním možný vliv na vypadávání vlasů, zvýšení mastnoty pokožky nebo benigní hyperplazii prostaty .

Co je u Boldenonu nutné řešit, je hematokrit. V kapitole zacyklování budu podrobně rozebírat dávkování Boldenonu, každopádně ve stručnosti se dá konstatovat, že dávky menší než 300-400mg týdně fakticky postrádají většího smyslu. Dávky nad zmíněnou hladinu pak v kombinaci s nutnou délkou cyklu s Boldenonem (který potřebuje extrémně dlouhou dobu pro úplnou akumulaci látky v systému) zvýší u uživatele počty červených krvinek vysoko nad normu. Proto explicitně doporučuji aby si nechali během cyklu potenciální uživatelé vypracovat krevní obraz alespoň jednou za 14dní, a pokračovali v tom i další 4 týdny po jeho ukončení. Těm, kteří pak mají sklony v ON období k hypertenzi, bych Boldenon vůbec nedoporučoval. V případě velmi vysokého počtu červených krvinek se jako první příznak u uživatelů vyskytuje obvykle výrazné začervenání kůže v kombinaci s těžkým zadýcháváním a snížením aerobní výkonnosti. Jedinou účinnou cestou pro snížení nadměrného počtu červených krvinek je darování krve, které zaručí její následovné „naředění“. Samozřejmostí by pak mělo být nasazení aspirinu v dávkách 50-100 denně, určitě ale ne preventivně.

 

Zacyklování

Cyklus s Boldenonem by měl být vzhledem k esteru zákonitě velmi dlouhý, tedy minimálně 16týdenní. Pokud uživatel plánuje kratší cyklus, nemá veskrze mnoho šancí využít kompletní potenciál této látky. Jednou z možností v případě kratších cyklů je však zažít dávkovat Boldenon a) již v mostu a/nebo za b) udělat frontload. I zde tak využije jeho relativní bezpečnost, jelikož je jednou z mála látek, které lze za určitých podmínek v mostu kombinovat s testosteronem. Frontloading Boldenonu (stejně jako prakticky všech látek), je sice typický spíše pro anglofonní země, nicméně vzhledem k velmi pomalému vzestupu koncentrací v plazmě, je právě Boldenon jednou z látek, kde se frontloading přímo nabízí. Co se týče samotného postupu, je obvyklé zařadit první dvě aplikace cca. dvojnásobek dávky, kterou uživatel pojede v cyklu. Pokud má tedy 750mg týdně rozdělených na pondělí a čtvrtek v dávce 375mg, aplikuje první týden ve zmíněné dny 750mg a 750mg.

Týdenní dávku je nejlépe rozdělit do dvou pravidelných aplikací (klasicky pondělí/čtvrtek apod.), popřípadě do stylu E3D.

Uživatelé bez větších zkušeností obvykle nasazují Boldenon v množství 350-500mg. Pokročilejší uživatelům vyhovují dávky o 750mg-1g týdně. Boldenon je poměrně všestranná látka, prakticky nikdy nebývá hlavním anabolickým komponentem cyklu a je kombinován prakticky se všemi AAS. V případě jeho nasazení ve vyšších dávkách není povětšinou zapotřebí zbytečně nasazovat testosteron v dávkách vyšších než do TRT/mostu, každopádně do light cyklů není výjimkou právě ona kombinace vyšších dávek testosteronu a Boldenonu doplněných například o Primobolan, Proviron, Oxandrolon… Právě tyto cykly bývají jediné, kdy se uživatelé (obvykle začátečníci nebo velmi opatrní rekreační cvičenci) spoléhají především na Boldenon, jako na hlavní pilíř cyklu. V dalších případech je, jak jsem již napsal, díky svému poměrně velmi slabému anabolickému potenciálu spíše velmi dobrým doplňkem. Je anabolikem silně stimulujícím apetit, tvořícím výraznou vaskularitu, úžasně se podílejícím na tréninkové pumpě a z tohoto principu i skvěle synergickým komponentem většiny cyklů.

V kapitole o vedlejších účincích jsem se detailně zmiňoval o červených krvinkách, proto je potřeba při kombinacích s látkami o podobných vlastnostech v tomto aspektu (typicky Nandrolon), být obzvláště pečliví co se monitoringu týče.

 

Závěrem

Boldenon je bezpochyby velmi zajímavým preparátem, který dokonale a přesně plní tolik zmiňovanou úlohu synergisty celého cyklu. Ne, nejedná se o hlavní anabolickou látku uživatelských cyklů, ale to také není jeho úkolem. Jeho místo tkví v umocnění potenciálu ostatních látek a celého spektra dalších faktorů, které jasně ženou progres uživatelů kupředu – od zvýšeného apetitu, tolik potřebného jak pro objemová období, tak pro cykly s orálními preparáty potlačujícími chuť k jídlu; přes výraznou pumpu, která zaručuje nejen rychlejší a výrazně lepší přenos živin v organismu ale také notnou dávku motivace a uspokojivých pocitů z ní pramenících, které poznají jen sypači. V neposlední řadě z nasazení Boldenonu a jeho vlivu na vzestup červených krvinek neprofitují pouze siloví sportovci, jejichž cílem je maximální vaskularita, ale vzhledem k vlastnostem červených krvinek a jejich schopnosti transportu kyslíku z něj těží i vytrvalostní sportovci, od lehkých atletů přes cyklisty.

 

 

Vyjádření autora

Následující text slouží výhradně k zábavným a zábavně-informativním účelům.

Autor se skrze text snaží upozornit na obrovská rizika užívání nelegálních substancí, pokouší se o eliminaci nebezpečných a zdraví ohrožujících mýtů a nepravd; především se pak snaží touto formou o přínosnou osvětu, která dle jeho nejlepšího vědomí a svědomí bude sloužit jako prevence před vážným poškozením zdraví uživatelů těchto látek.

Autor důrazně upozorňuje, že všechny nelegální substance jsou velmi nebezpečné, život ohrožující a otevřeně vyzývá čtenáře aby se za každou cenu vyhýbali jejich koupi a užívání.

Autor svými vyjádřeními v žádném případě nenabádá ke koupi, ani k užívání zmíněných látek a neposkytuje návody k jejich užívání, koupi nebo skladování. Naopak, touto cestou a výčtem všech prokázaných rizik se snaží o nutnou prevenci a pokouší se odradit naturální sportovce od užívání dopingových látek.

Komentáře