Chci začít sypat: 3.díl: První cyklus a aplikace

04/19/2018 08:15:42 Autor: Filip Grznár

 

 

Úvodem

V minulém díle tohoto seriálu, jsem vás především podrobně seznámil se zcela základním faktorem sypání – s krevními testy. Do jisté míry jsem vám i nastínil jednotlivé cesty, respektive styly sypání, kterými byste se případně mohli vydat, popřípadě z jejichž daných konceptů byste mohli vycházet. Dnes se už ale konečně posuneme na jednu z posledních zásadních úrovní prvosypače, tedy na samotný výběr a sestavení prvního cyklu a na případné přemostění nebo PCT. To však bude pouze první kapitolou tohoto textu, musíme se totiž už také konečně dostat k těm nejvíce praktickým rovinám, a proto si dnes také detailně rozebereme aplikace: Jak aplikovat, čím, kde, jak řešit problémy vzniklé nepovedenou aplikací apod. Prostě vše nutné, co se týká tématu samotných jehel.

 

První cyklus

I když by se v prvním cyklu měly dodržovat a ctít určité zásady a principy, jednoznačně neexistuje jasně daný, univerzální začátečnický cyklus, který by lidově řečeno „seděl“ všem. V potaz totiž musíme vzít nespočet faktorů, a i proto zde také navrhnu vícero možností, ze kterých by si eventuálně prvosypači mohli vzít minimálně inspiraci. Dopředu upozorňuji, že především u začátečníků jsem, co se týče látek, velmi konzervativní a pomalu nastupující trend „vše v gramech“, který razí nemálo idiotů a dealeři z něj mají pochopitelně velkou radost, považuji za zhovadilost a neskutečný hazard. Pamatujte si, na všechno máte hromadu času a všechno má také v principu svůj čas. Látky je třeba postupně nabalovat, testovat jak samotné preparáty, tak reakce vašeho těla. Když hned v první kůře dáte gram testosteronu, a v druhé trenbolon, nemáte šanci se někam reálně posouvat. Svaly i na steroidech rostou extrémně pomalu, nečekejte že za první cyklus naberete 10kg svalů, využijte potenciál, který vám dává každá látka a užívejte si jejich pozitiva, pořád si opakujte, že neexistuje oklika, všechno se musí stavět pomalu, promyšleně a od pevných základů. Ale dost moralizování jdeme na cykly.

 

Cyklus A

Jak jsem říkal už mnohokrát, nikdo není stejný a každý bude mít různou výchozí pozici, jiné preference a možnosti; proto začneme cyklem, který bude vhodný především pro náctileté sypače a kluky do věku okolo 25let, kterým jde především o zdravotní stránku a opatrný, leč relativně silný vjezd do dopingového života. Bude se jednat o sportovce, kteří již mají něco odcvičeno, mají kvalitní trénink a stravu a dobré finanční možnosti. Jejich váhovka bude vysoko nad průměrem ostatních naturálů a obecně již budou oplývat kvalitním svalovým rozvojem.

Samotný cyklus bude trvat dle preferencí cca. 16týdnů a bude zakončen buď PCT nebo mostem.

 

1-13W : 500mg Tst.E – rozděleného do 2 pravidelných aplikací (Pondělí/Čtvrtek x Úterý/Pátek apod.)

1-5W : Proviron 50-75mg ED

6-12W : Oxandrolon 60-80mg ED případně silnější, leč toxičtější varianta: Stanozolol 30-40mg ED

13-16W : Proviron 50-75mg ED

1-16wAnastrazol 0,5mg E0D

 

Poslední 4 týdny se Testosteron vyklesá buď do PCT nebo plynule do mostu, čili:

Varianta most: 14W – 400mg, 15W – 300mg, 16W – 200mg: dále mostovat dle potřeby 200mg týdně. V průběhu mostu zacyklovat na 4 týdny HCG.

 

Varianta PCT:

Testosteron se vyklesá i v tomto případě stylem: 14W – 400mg, 15W250mg, 16W250mg

12-16W : HCG 500iu E3D, 14dní po poslední aplikaci Tst.E a HCG nasadit PCT

 

PCT:

Clomid 1W : 100mg ED, 2-3W : 50mg ED, 4W : 25mg ED

Tamoxifen 1-4W : 20mg ED

Exemestan 1-4W : 25mg ED

Salbutamol 1-4W : (pyramida) od 8mg do 16mg.

 

Volitelné látky: Primobolan a HMG

 

 

Cyklus B

Bude obecně vhodný už pro pokročilejší cvičence, kteří budou vědět o tréninku i stravě maximum. Zároveň nebudou přílišně starostliví co se zdravotní stránky týče, nicméně ta stále bude hrát zcela zásadní roli. Budou oplývat na naturály značným svalovým rozvojem, a v kvalitní hmotě se budou řadit do vyšších váhových kategorií (úměrně ke své výšce). V těchto variantách lze předpokládat, že uživatel už bude preferovat přemostění do dalšího cyklu (i když by byla PCT prakticky totožná s variantou A, nechám pokročilé PCT protokoly nechám na samostatný článek). Samotný cyklus už bude delší, na cca.20 týdnů.

 

1-16W : 500mg Tst. E. rozděleného do 2 pravidelných aplikací (Pondělí/Čtvrtek x Úterý/Pátek apod.), s možností frontloadu 1-2W : 750mg

1-17W : 250mg Nandrolon Dekanoátu rozděleného do aplikace 1x týdně, popřípadě do dvou dávek společně s testosteronem.

1-16W : 400mg Primobolanu (Methenolon Enantát) rozděleného do dvou aplikací

1-6W : Methandienon 30mg ED

10-16W : Stanozolol 30mg ED

1-20W : 0,25mg Cabest E7D

1-20W : 25mg Exemestane E2D

 

Týdny 16-20 budou sloužit k pomalému vyklesávání olejů (Testosteron a Primobolan) v přibližně stejném stylu jako ve variantě A, Nandrolon stačí v týdnu 18 dávkovat v množství 125mg a následující dva týdny jej již neaplikovat.

 

 

Cyklus C

Tento cyklus bude splňovat nároky cenově velmi dostupného cyklu, do kterých se hrnou především náctiletí kluci bez financí, obvykle i s velkým strachem z injekčních aplikací. Jeho délka bude trvat cca. 16 týdnů. Tento cyklus rozdělím do dvou možných variant, jelikož variabilita sportovců co se fyzické stránky týče je i pro ně značná.

 

Varianta 1.

Bude určená pro velmi lehké frajery s menším svalovým rozvojem, tedy obvykle váhovka okolo 65-70kg pro nižší jedince a cca. do 80kg pro jedince vyšší.

 

1-16W : 250mg Tst.E.

1-6W : 30-40mg Methandienonu nebo Stanozololu ED

+ preferovaně ale volitelně 10-16W : 30-40mg ED Methandienonu nebo Stanozololu (Pokud byl první metan, teď zařadíte stan a naopak)

1-16W : Anastrazol 0,5mg E2D !během užívání metanu 0,5-1mg ED!

 

14 dní po poslední aplikaci testosteronu bude následovat PCT.

PCT:

Clomid : 1W – 100mg ED, 2W – 50mg ED, 3-4W – 25mg ED

Tamoxifen : 1-2w 20mg ED, 3-4W 10mg ED

Exemestan : 1-4w -12,5mg E0D

 

Varianta 2.

Bude naopak určená pro synky s podstatně větším svalovým rozvojem, přirozeným talentem a dobrou genetikou, pro které už by dávky 250mg testosteronu týdně byly silně nedostačující. Délka cyklu by měla zůstat prakticky totožná., pro ilustraci znovu uvedu i vyklesání tst.

 

1-2W : 750mg Tst.E.

2-13W : 500mg Tst.E.

14W : Tst.E. - 400mg týdně

15W : Tst.E. - 300mg týdně

16W : Tst.E. - 250mg týdně

1-6W : 40mg ED Methandienonu nebo Stanozololu

10-16W : 40mg Methandienonu nebo Stanozololu ED (Pokud byl první metan, teď zařadíte stan a naopak)

1-16w : Anastrazol 0,5mg ED nebo Exemestan 12,5mg E2D !po celou dobu užívání metanu 1mg Anastrazolu ED nebo 12,5mg Exemestanu ED!

 

V případě potřeby PCT aplikujte stejný formát, jaký jsem uvedl v Cyklu A.

 

*Dávkování IA je velmi variabilní a uvedl jsem pouze základní dávky určené na první dva týdny, choďte na testy, protože vše se odvíjí především od nich. Názorně, dva stejní jedinci se stejným cyklem mohou mít zcela jinou aktivitu aromatázy, takže prvnímu by 1mg ED anastrazolu fakticky srazil estrogen na minimum, pro druhého bude 25mg ED (mnohem silnějšího) Exemestanu tak akorát.

 

Výše jsem vám tedy nastínil možné kostry prvního cyklu, které by potenciální uživatel buď mohl přesně kopírovat nebo z jejich základu vyházet při sestavování svého prvního cyklu. Při samotném výběru cyklu a při jeho personalizaci budou vždy hrát roli především individuální faktory. Pro 17letého kluka s třemi roky tréninku, bez soutěžních ambicí a 70kg by byl Cyklus B absolutně nelogický, a naopak pro 25letého synka s 85kg ve velmi slušné kvalitě, s dokonalým tréninkem stravou a maximálními možnostmi (co se financí, možnosti trénovat, jíst, regenerovat nebo se starat o zdraví týče) bude právě cyklus B ideální a naopak varianta 2 z Cyklu C, by ho skoro nikam neposunula (pokud by nasadil PCT, tak by se pravděpodobně na jejím konci dostal do horší formy, než jakou měl jako naturál).

 

 

Aplikace

 

Problematika intramuskulárních aplikací je přinejmenším v prvních fázích sypání jednou z nejprobíranějších. Není se čemu divit, do nedávna se člověk setkal s jehlou pouze při odběrech u doktora, a to maximálně jednou do roka, a teď by si měl několikrát týdně hluboko do svalu vrazit jehlu, která se sice zdá na první pohled býti malou, ale těsně před samotnou aplikací vám bude připadat jako malé kopí. Aplikace jsou ale základem sypky a vy byste se měli držet jasných bodů a vědět o nich před prvním vpichem maximum, abyste se vyhnuli (bez nadsázky) až život ohrožujícím stavům.

 

1. Co je potřeba

Injekční stříkačky (při prvním cyklu vám budou bohatě stačit ty o objemu 2ml, více oleje než 3ml naráz stejně aplikovat nebudete)

Osobně bych vám doporučil stříkačky Braun, na rozdíl třeba od Chirany má Braun velmi pevný píst, který je dostatečně těsně zalícovaný, takže se neohýbá a při tahání oleje se zbytečně do stříkačky nedostává vzduch.

 

Injekční jehly (ideálně modré, čili 0,6x30 nebo 0,6x25)

Když máte možnost, kupte stejnou značku jehel i stříkaček, některé jehly totiž na stříkačkách jiné značky špatně drží, při kontaktu s olejem se občas oddělí apod. Před aplikací vás to jenom zbytečně nasere a během aplikace existuje možnost, že vám při tahání stříkačky zůstane jehla v zadku.

 

Tampóny napuštěné alkoholem a/nebo dezinfekční prostředek a sterilní tampóny.

 

Dezinfekční gel na ruce a/nebo latexové rukavice bez pudru

 

 

2. Průběh aplikace

 

a) Důležitým bodem, některými sypači velmi podceňovaným, je nahřátí oleje. Olej můžete v létě nahřívat na přímém slunci, v ruce, v nádobce s horkou vodou, nebo pod tekoucí vodou (znám frajery co jej nahřívají i v mikrovlnce) apod. Olej se nahřívá proto, aby se dostal přinejmenším na tělesnou teplotu, tedy na cca. 37 stupňů. Teplý olej se ve svalu mnohem lépe rozleje a absorbuje, tím se zmenší riziko ohraničení látky, které brání jejímu vstřebání. Podstatně se také zmenší PIP (Post Injection Pain), tedy bolest po aplikaci, zmenší se riziko otoku i podráždění svalu.

 

b) Během nahřívání si připravte plochu, kde si položíte jednu stříkačku a dvě jehly (jednu na natáhnutí látky, druhou na aplikaci) a dezinfekční tampóny (popřípadě další dezinfekční prostředky).

 

c) Vemte si rukavice nebo použijte gel k očištění rukou, tampónem očistěte gumovou plombu vialky, nasaďte jehlu na stříkačku a natáhněte požadované množství. Na jehlu nasaďte kryt a vyměňte ji za novou jehlu. Jste připraveni k aplikaci. Proč měnit jehly. Hrot jehly je velmi náchylný k otupení, a s každým nabodnutím materiálu se jeho ostrost značně snižuje. Obzvláště pokud taháte z více vialek různé látky, je otupení dosti velké. Ano jehla je sice stále ostrá a do svalu ji vrazíte víceméně bez problémů, ale „škoda“, kterou jehla při protínání tkání a především svalu napáchá, je exponenciálně vyšší než u nové jehly. Tkáň se postupem zajizvuje, regeneruje stále pomaleji, aplikace jsou bolestivější, poškození svalu vyšší. Obzvláště u častých aplikací poté poznáte jak obtížně začnou jehly postupem času pronikat skrze tkáň a jak jde olej čím dál hůře do svalu vtlačit.

 

d) Tampónem ošetřete místo aplikace a rychle nicméně kontrolovaně zasuňte jehlu co nejhlouběji do svalu. Aplikovat hluboko do svalu je další zásadní faktor, nehrozí přelití oleje do tukové tkáně, sníží se riziko stečení oleje ke kloubu a v neposlední řadě vám při vytáhnutí jehly nezačne olej vytékat (olej občasně vyteče i při dodržení všech zásad, tedy pomalá aplikace, setrvání ve svalu a pomalé vytáhnutí, není se tím třeba znepokojovat). Aspirujete!!! Pokud se objeví vzduchové bubliny, velmi, opravdu velmi pomalu začněte olej aplikovat (minimálně 30s na 1ml). Po vytlačení látky nechte jehlu alespoň 10 sekund v místě, a pak pomalu vytáhněte. Znovu ošetřte tampónem. Ideálně by se měla v ráně objevit pouze malá kapička krve, popřípadě vůbec žádná. Pro případ, že začne téct krev, nebo v horším případě trochu cákat, mějte připraven tlustý sterilní tampón na zastavení krve. Nemusíte se bát, aspirovali jste, takže jste olej nevstříkli do žíly, pouze jste ji cestou poškodili. Během celé aplikace, respektive během pobytu ve svalu s jehlou nemanipulujte, ať zbytečně nepoškodíte sval více, než je nezbytně nutné.

 

e) Místa aplikace pravidelně střídejte, snažte se aby jste do jednoho místa neaplikovali víc než 1x týdně. Místa aplikace by od sebe měla být vzdálena cca.3cm. Někteří sypači doporučují po aplikaci místo masírovat pro lepší rozlití oleje, osobně tento postup přímo neodsuzuju, má určitý logický podklad, ale sám ho nedoporučuju a nemám s ním dobré zkušenosti. Dané místo je po aplikaci velmi podrážděné a citlivé, zbytečné fyzické zásahy do rány se mi nejeví jako vhodné, vyzkoušení této techniky je na vás samotných. Pro správné rozlití a vstřebání oleje jej nahříváte, aplikujete hluboko a pomalu.

 

3. Kam aplikovat

Do hýždí. To je jediné místo, kam bych prvosypači doporučil aplikovat. Z hlediska bezpečnosti jsou hýžďové svaly fakticky tím nejbezpečnějším místem. Jedná se o velkou svalovou partii s relativně nízkým výskytem velkých nervů a cév. Určitě bych nedoporučoval žádný jiný sval, a to včetně kvadricepsů. Kvadricepsy jsou značně inervovány, u menších kvadricepsů prvosypačů je potřeba aplikovat pouze do jedné, poměrně malé části svalu a při špatné aplikaci hrozí stečení oleje do kolena, což je opravdu velmi nepříjemný problém. Na druhou stranu u hýždí můžete aplikovat od samotného boku přes celý zadek.

 

Problémy s aplikací

Bolesti, horečky, otoky – někdy mnohadenní, někdy i delší než týden. To jsou faktory, se kterými musíte počítat. Pokud dodržíte postup, který jsem vám nastínil výše, měla by se většina problémů eliminovat, nicméně jako prvosypač musíte počítat s potížemi. Proč svaly tak pekelně bolí, proč otékají, proč a jak se s těmito potížemi vypořádat a jak jim předcházet vám představím zde.

 

1. Panenský sval

Možná broscience, ale faktem zůstává, že sval, do kterého začnete poprvé aplikovat se negativně projevuje v prvních několika týdnech prakticky bez výjimky. Pokud jste tedy prvosypač, prostě počítejte jednoduše s tím, že první týdny zažijete silné bolesti v místech aplikace, budete bolestí špatně spát (nebo vůbec), bude se vám špatně chodit, na cvičení mnohokrát ani nepomyslíte. Místa vám budou mírně otékat, někdy začervenají nebo budou horká apod. Je to normální stav a není třeba se ho nijak obávat. Sval, který doteď nebyl „zvyklý“ na zásahy a cizorodé látky jednoduše reaguje a dává o sobě znát. Pokud pojedete dlouhé estery, měli by cca. po měsíci tyto problémy pomalu ustávat a od půlky cyklu by měly být jak samotné aplikace, tak doba po nich naprosto bez problémové.

 

2. Reakce na olej

Pokud máte i po delší době stále nepříjemné stavy v podobě bolesti a otoků, je potřeba někde hledat příčinu. Obvykle může být problémem samotný olej. Používá se arašídový, hroznový a celá řada dalších. Pokud tedy přijde špatná reakce, nemusí vám sedět přímo olej. Pro tyto případy bych měl připravenou jinou značku, která bude obsahovat jiný typ oleje. Pochopitelně můžete být citliví i na rozpouštědla užitá při výrobě apod. Někomu jednoduše určitá značka „nesedne“, není to nijak neobvyklé.

 

3. Ester

Rychlé estery občas mohou bolet více než ty pomalé. Způsobeno to může být jak větším obsahem samotné látky (čím delší ester, tím méně samotné látky, dlouhé estery jsou totiž dost těžké), tak častějšími aplikacemi a z toho plynoucího podráždění. I proto by měli prvosypači zařazovat hlavně pomalé estery.

 

4. Sterilní absces

Může vzniknout v mnoha případech. Někdy se jedná o nakumulování většího množství oleje, který se nedokáže vstřebat, a tak se ve svalu ohraničí a vznikne boule, která bývá velmi bolestivá avšak čase bolestivost ustává – Proto střídejte místa aplikace! Vstřebání může být problematické i kvůli častější aplikaci a zjizvení tkáně nebo v případě aplikace do tukové tkáně apod. Sterilní absces bývá bolestivý a boule nikdy nezmizí pokud není chirurgicky odstraněna. Nicméně tento absces není nebezpečný, spíše obtěžující a nepříjemný.

 

5. Poškození nervu nebo cévy

Všechny tkáně jsou bohatě cévně zásobené a inervované. „Natrefení“ většího nervu nebo cévy poznáte prakticky okamžitě a bolesti, otoky a případně i mírné horečky vás budou pronásledovat klidně i týden. Je to velmi nepříjemné, nicméně v drtivé většině případů nijak život nebo zdraví ohrožující. Poškození se může týkat i lymfatických cév, uzlin a podobně. Pokud jsou stavy únosné a nemáte vysoké horečky, není třeba panikařit, 3x nasaďte ibuprofen, místo ledujte a mazejte taktéž lékem z řady NSAIDs.

 

6. Absces

Velký, opravdu velký problém. Základem každé aplikace musí být maximálně možné sterilní prostředí a použité prostředky. Obsah samotné vialky ovlivnit nemůžete, ale vše ostatní ano, dbejte na čistotu a co největší možnou opatrnost, každé místo vždy dezinfikujte a nikdy se nedotýkejte jehly ani ústí stříkačky. I sebe silnější bolest a sebevětší opuchnutí je v pořádku, dokud místo nezačne silně rudnout, velmi hřát a nedostaví se vysoké horečky. Pokud tyto skutečnosti přijdou, místo ledujte a podávejte NSAIDs alespoň 3x denně a NSAIDs užívejte i k mazání. Pokud se stav do tří až pěti dnů nezačne alespoň lepšit (zmírní se minimálně horečky i bez použití NSAIDs), musíte na pohotovost. Pokud se totiž do rány dostala infekce, máte pouze tuto možnost, nebo nasazení silných antibiotik a domácí tahání hnisu z rány. Druhou možnost vám opravdu nedoporučuji. Na pohotovosti nemusíte, pokud nechcete, explicitně říci, že jste si aplikovali steroidy, stačí říct, že jste aplikovali Erevit nebo další intramuskulární prostředky a léky. Doktor zváží situaci a pravděpodobně nasadí antibiotika, někdy je provedena punkce hnisavého ložiska. Vám nezbývá nic jiného než se modlit, aby léčba zabrala. Pokud nezabere, čeká vás bohužel chirurgické odstranění zánětlivého ložiska a spolu s ním i části daného svalu. Pokud je infekce a ložisko značné, můžete přijít skoro o celý sval. Pokud se tato procedura neprovede, je jedinou další možností smrt na následky infekce.

 

Závěrem

V tomto díle jsme si tedy konečně nastínili kostry základních cyklů prvosypačů a podívali jsme se komplexněji na problematiku intramuskulárních aplikací. V dalších dílech se podíváme především na detekci a léčbu gynekomastie, lékařské prohlídky, nutná vyšetření a hlavně na preventivní opatření a řešení zdravotních problémů, od jater přes krevní tlak

 

 

Vyjádření autora

Následující text slouží výhradně k zábavným a zábavně-informativním účelům.

Autor se skrze text snaží upozornit na obrovská rizika užívání nelegálních substancí, pokouší se o eliminaci nebezpečných a zdraví ohrožujících mýtů a nepravd; především se pak snaží touto formou o přínosnou osvětu, která dle jeho nejlepšího vědomí a svědomí bude sloužit jako prevence před vážným poškozením zdraví uživatelů těchto látek.

Autor důrazně upozorňuje, že všechny nelegální substance jsou velmi nebezpečné, život ohrožující a otevřeně vyzývá čtenáře aby se za každou cenu vyhýbali jejich koupi a užívání.

Autor svými vyjádřeními v žádném případě nenabádá ke koupi, ani k užívání zmíněných látek a neposkytuje návody k jejich užívání, koupi nebo skladování. Naopak, touto cestou a výčtem všech prokázaných rizik se snaží o nutnou prevenci a pokouší se odradit naturální sportovce od užívání dopingových látek.

 

 

 

 

 

 

 Komentáře